Abstemious Sinonim


Abstemious Sinonim Kata Sifat Borang

  • temperat, abstinent, benua, pertapaan, membiarkan, bijaksana, self-disciplined, berhati-hati, sederhana, self-controlled-memanjakan, tenang, teetotal.
Abstemious Pautan Sinonim: temperat, benua, membiarkan, bijaksana, berhati-hati, sederhana, tenang, teetotal,

Abstemious Antonim