Abnegation Sinonim


Abnegation Sinonim Kata Majmuk Borang

  • penolakan penolakan, keengganan, serahan, pembuangan, abjuration, relinquishment, self-denial.
Abnegation Pautan Sinonim: keengganan, serahan, relinquishment, self-denial,