Abc Sinonim


Abc Sinonim Kata Majmuk Borang

  • asas-asas asas, keperluan, rudiments, elementals, prasyarat, teras, akar, grounding, asas.
Abc Pautan Sinonim: keperluan, rudiments, teras, akar, asas,