Adulterate Antonim


Adulterate Antonim Kata Kerja Borang

  • membersihkan, menguatkan, menaik taraf, menumpukan perhatian.

Adulterate Sinonim