Adukkan Antonim


Adukkan Antonim Kata Kerja Borang

  • mengenalpasti, membezakan, memilih bulu, beritahu.

Adukkan Sinonim