Adat Antonim


Adat Sinonim Kata Majmuk Borang

  • kejanggalan, perbezaan, sisihan piawai, berlepas.

Adat Sinonim Kata Sifat Borang

  • tidak teratur, luar biasa, jarang, tidak.

Adat Sinonim