Adat Antonim


Adat Antonim Kata Majmuk Borang

  • kejanggalan, perbezaan, sisihan piawai, berlepas.

Adat Antonim Kata Sifat Borang

  • tidak teratur, luar biasa, jarang, tidak.

Adat Sinonim