Abjure Antonim


Abjure Antonim Kata Kerja Borang

  • mengekalkan mendukung, memeluk, melekat, terus tenggelam dalam keadaan, bersumpah dengan.

Abjure Sinonim