Selamat datang ke ABC Juga


Kami telah mengumpul lebih 14,500 sinonim dan Antonim yang hampir 6,000 untuk anda mencari atau menyemak imbas melalui untuk mencari perkataan khas itu atau hanya meningkatkan kemahiran menulis. ABC juga adalah sempurna percuma untuk semua dan kami telah bekerjasama dengan Super juga untuk membantu membawa lebih sinonim kepada mata anda. Pilih untuk menyemak imbas sinonim atau Antonim atau Cari terus perkataan anda.

Sinonim hari

Kedudukan Bahasa Melayu Sinonim


 

Kedudukan Bahasa Melayu Sinonim Kata Kerja Borang

  • menetapkan tempat, menetapkan, menubuhkan, memasang, masukkan, mengatur, meletakkan, poise, situate.

Kedudukan Bahasa Melayu Sinonim Kata Majmuk Borang

  • jawatan kerja, pekerjaan, situasi, peranan, tugas, kapasiti, pejabat, tugasan, pelantikan.
  • kedudukan status, asas, tempat, kedudukan negeri, gred, berkaliber, klasifikasi, situasi, penempatan.
  • lokasi tempat, lokasi, tempat, galas, penempatan, stesen, locus, titik, kawasan.
  • pendapat, sikap, pendirian, dasar, pandangan, kepercayaan, berat sebelah, sabitan, outlook, orientasi.
  • pendirian, postur, menimbulkan aspek, galas, pengangkutan, cara, mien, susunan, penempatan.
  • prestij, reputasi, status, keunggulannya disempurnakan, kepentingan, hal, keyakinan, hormat.
  • status, pangkat, prestij, kedudukan, reputasi, stesen, asas, tempat, tahap, kasta, kelas.