Wakil Sinonim


Wakil Sinonim Kata Majmuk Borang

  • jenis simbol, contoh, model, spesimen, archetype, contoh teladan, paradigma, exemplification, penjelmaan, ilustrasi, perwakilan, berpendapat, norma.
  • wakil agen, timbalan, utusan, proksi, emissary, penggubal undang-undang, ahli parlimen, menggantikan, surrogate, sandaran, alternatif, kedua, legate, duta, dilantik, peguambela, ombudsman.

Wakil Sinonim Kata Sifat Borang

  • ciri-ciri tipikal, simbolik, ilustrasi, deskriptif, menunjukkan, teladan, archetypal dan prototypal.
  • menggantikan, deputized, ditugaskan, diberi kuasa, bertauliah, ditauliahkan, proksi, ganti, pengganti, sandaran.
Wakil Pautan Sinonim: contoh, model, spesimen, archetype, paradigma, penjelmaan, ilustrasi, perwakilan, berpendapat, norma, timbalan, utusan, proksi, emissary, penggubal undang-undang, menggantikan, sandaran, alternatif, kedua, duta, dilantik, simbolik, ilustrasi, deskriptif, menunjukkan, teladan, menggantikan, diberi kuasa, bertauliah, proksi, ganti, pengganti, sandaran,

Wakil Antonim