Tabiat Sinonim


Tabiat Sinonim Kata Majmuk Borang

  • rutin, adat, amalan, wont, penggunaan, peraturan, habitude, fesyen, cara, gaya, pemerhatian.
Tabiat Pautan Sinonim: rutin, adat, wont, peraturan, habitude, fesyen, cara, pemerhatian,