Spesimen Sinonim


Spesimen Sinonim Kata Majmuk Borang

  • contoh contoh, contoh teladan, wakil, exemplification, contoh, kes, penjelmaan, prototaip.
Spesimen Pautan Sinonim: wakil, contoh, kes, penjelmaan, prototaip,