Sire Sinonim


Sire Sinonim Kata Kerja Borang

  • beget, beranak, baka, mendapatkan, menimbulkan, menjana, bapa, tersebar, membiak, kemajuan, inseminate.
Sire Pautan Sinonim: beget, beranak, baka, mendapatkan, menimbulkan, menjana, bapa, tersebar, membiak,