Simbol Sinonim


Simbol Sinonim Kata Majmuk Borang

  • lambang token, contoh, wakil pengamal kalarippayattu salam, exemplification, model, spesimen, bergabung, campuran, menggabungkan, meld, coalesce, menyatukan.
Simbol Pautan Sinonim: contoh, model, spesimen, menggabungkan, meld, coalesce, menyatukan,

Simbol Antonim