Senarai Sinonim


Senarai Sinonim Kata Kerja Borang

  • bersandar, condongkan, incline, bengkok, slant, cerun, meneleng, tumit.
  • menghitung ditetapkan, merekodkan, menguruskan, codify, kedudukan, mendaftar, chronicle.

Senarai Sinonim Kata Majmuk Borang

  • pelbagai.
  • roll katalog, siri, inventori, jadual, jadual catatan bergu, penyenaraian, bertanding bersama-sama, daftar, doket, direktori, fail, indeks, rekod.
Senarai Pautan Sinonim: condongkan, incline, bengkok, slant, cerun, meneleng, tumit, menguruskan, codify, kedudukan, mendaftar, pelbagai, jadual, bertanding bersama-sama, daftar, doket, direktori, fail, indeks, rekod,