Pinggir Sinonim


Pinggir Sinonim Kata Majmuk Borang

  • batas-batas batasan, kompas, sempadan, perimeter, lilitan, had, ambit, litar, margin, permukaan.
  • margin tepi sempadan, sempadan, brink, rim, selvage, birai, pinggir, pengkalan luar, curb, hem, had, perimeter.
  • sempadan, mengurangkan ruff, edging, fimbriation, frizz.
Pinggir Pautan Sinonim: kompas, sempadan, perimeter, lilitan, had, litar, margin, permukaan, sempadan, brink, rim, birai, pinggir, curb, hem, had, perimeter, sempadan,

Pinggir Antonim