Perintah Sinonim


Perintah Sinonim Kata Kerja Borang

  • kaitkannya mengatur, methodize, mengelaskan, mengawal, menyelaras, codify, catalogue, gred, kelas, mengkategorikan, kedudukan, tabulate.
  • mengawal, mengarahkan, memerintah, panduan, mentadbir, memaksa, menguruskan.
  • perintah memerlukan, menyuruh, menentukannya, dekri, memanggil, geran.
  • perintah, langsung, tawaran, peraturan, menetapkan menetapkan, menyuruh, dekri, mengenakan bayaran, mandat, memaksa, memerlukan, menentukannya, mengarahkan, memanggil.
  • tepat, levi, mengenakan, menghimpunkan, membangkitkan, meminta.

Perintah Sinonim Kata Majmuk Borang

  • injunksi perintah, fiat, ketetapan, caj, juga, arah.
  • kaedah, sistem, organisasi, pembentukan, urusan, prosedur, konvensyen, penggunaan, adat, pengedaran, jujukan, klasifikasi, kekemasan, berdekatan dengan tempat perlancongan, orderliness, kewajaran.
  • keadaan bentuk, keadaan, bentuk, fettle, pembaikan, suruhanjaya.
  • kuasa, kawalan, penguasaan atas tangan, sway, ketuanan.
  • perintah, dekri, kaedah, peraturan, ordinan, pengecaman, injunksi, arahan, juga, caj, fiat, ultimatum, mandat, say-so.
Perintah Pautan Sinonim: methodize, mengelaskan, menyelaras, codify, gred, mengkategorikan, kedudukan, mengarahkan, mentadbir, memaksa, menguruskan, menyuruh, menentukannya, dekri, memanggil, geran, perintah, langsung, tawaran, peraturan, menyuruh, dekri, mandat, memaksa, memerlukan, menentukannya, mengarahkan, memanggil, tepat, levi, mengenakan, menghimpunkan, membangkitkan, fiat, ketetapan, juga, kaedah, organisasi, pembentukan, urusan, prosedur, konvensyen, adat, pengedaran, klasifikasi, orderliness, keadaan, bentuk, fettle, pembaikan, suruhanjaya, kuasa, kawalan, perintah, dekri, kaedah, peraturan, ordinan, injunksi, arahan, juga, fiat, mandat,

Perintah Antonim