Pelupusan Sinonim


Pelupusan Sinonim Kata Majmuk Borang

  • hala tuju, penyelesaian, kesimpulan, pengendalian, pengurusan, pentadbiran, peraturan-peraturan, kawalan, kuasa, penajaan.
  • kawalan kuasa, pengurusan, arahan, perintah, peraturan, penentuan, kerajaan, tanggungjawab, penyeliaan, naungan, penajaan, kuasa.
  • penempatan, susunan, kumpulan, pelupusan, corak, konfigurasi, lokasi, pengagihan, tugasan, perintah, pelbagai, organisasi, klasifikasi.
  • penyelesaian tugasan, transference, pemindahan, bestowal, dispensasi, hadiah, jualan, sempat.
  • perangai baran, alam semulajadi, solek, watak jenaka, roh, jiwa, kecenderungan, bent, proclivity.
  • urusan kumpulan, perintah, pelbagai corak, pengedaran, pelupusan, konfigurasi, saling bertindih, kaedah, pelarasan.
Pelupusan Pautan Sinonim: hala tuju, penyelesaian, kesimpulan, pengurusan, pentadbiran, peraturan-peraturan, kawalan, kuasa, pengurusan, arahan, perintah, peraturan, penentuan, kerajaan, tanggungjawab, penyeliaan, naungan, kuasa, penempatan, kumpulan, pelupusan, corak, lokasi, perintah, pelbagai, organisasi, klasifikasi, pemindahan, dispensasi, hadiah, jualan, solek, jiwa, kecenderungan, proclivity, perintah, pengedaran, pelupusan, kaedah, pelarasan,