Moyang Sinonim


Moyang Sinonim Kata Majmuk Borang

  • forebear, nenek, primogenitor, nenek moyang, sire, procreator, ibu bapa.
  • pelopor pelopor, pendahulu, pemberi pinjaman, bapa, ibu, begetter, antecedent, sumber, prototaip, terdahulu.
Moyang Pautan Sinonim: forebear, nenek, primogenitor, nenek moyang, sire, ibu bapa, pendahulu, bapa, ibu, antecedent, sumber, prototaip, terdahulu,

Moyang Antonim