Menubuhkan Sinonim


Menubuhkan Sinonim Kata Kerja Borang

  • membuktikan, mengesahkan, menunjukkan.
  • menjelaskan, menetapkan, selamat, berkubu, tanah, akar, implant, ensconce, menyatukan, memasang, mendapati, sediakan, institut, menyusun, mencipta, meletakkan, menggubal, menentukannya, meratifikasi, dekri.
Menubuhkan Pautan Sinonim: membuktikan, mengesahkan, menunjukkan, menjelaskan, menetapkan, selamat, tanah, akar, ensconce, menyatukan, mendapati, sediakan, menyusun, mencipta, meletakkan, menggubal, menentukannya, meratifikasi, dekri,