Menganjurkan Sinonim


Menganjurkan Sinonim Kata Kerja Borang

  • kaitkannya perintah, methodize, regularize, mengelaskan, menyusun, kumpulan, menyelaras, tabulate, catalogue, struktur, codify, mengkategorikan.
Menganjurkan Pautan Sinonim: methodize, regularize, mengelaskan, menyusun, kumpulan, menyelaras, struktur, codify, mengkategorikan,

Menganjurkan Antonim