Membuat Sinonim


Membuat Sinonim Kata Majmuk Borang

  • jejak.
  • kadar, berjalan, pihak pengurusan atasan, bunga, langkah melangkah, gaya berjalan.
  • pembuatan, pengeluaran, pembinaan, pembentukan, fabrikasi, komposisi, membina, perlaksanaan, ereksi, penciptaan, persiapan, membentuk.
Membuat Pautan Sinonim: jejak, kadar, bunga, gaya berjalan, pembuatan, pengeluaran, pembentukan, fabrikasi, komposisi, membina, penciptaan, membentuk,