Membezakan Sinonim


Membezakan Sinonim Kata Kerja Borang

  • memahami, melihat, menentukan, mengenali, menemui, mematuhi, notis, nota, tiba-tiba, descry.
  • membezakan bujang, mengasingkan, berasingan, membahagikan, ukuran, memilih bulu, menetapkan, tandakan, mencirikan, individualize, menentukan, mengelaskan, mengkategorikan, perbezaan.
  • menyedarinya, membezakan, memahami, memerhati, mengenali, tahu, memberitahu, nota, descry.
  • tanda, membezakan, berasingan, menetapkan selain, earmark, membahagikan, menetapkan, hakim, mencirikan, mengelaskan, menyelesaikan, assort.

Membezakan Sinonim Kata Sifat Borang

  • sensitif, akut, berminat, kritikal, khususnya, bagus, berpilih-pilih, ditapis, bijak, cerdas, discriminative, ditanam, menarik, finical.
  • showy, flashy, splashy, dapper, foppish, ritzy, elegan, mewah, sporty, tentang berlagak, sharp, bergaya, spruce, bijak, kemas, cantas.
Membezakan Pautan Sinonim: memahami, menentukan, mengenali, mematuhi, notis, tiba-tiba, descry, mengasingkan, berasingan, ukuran, memilih bulu, menetapkan, mencirikan, individualize, menentukan, mengelaskan, mengkategorikan, membezakan, memahami, mengenali, tahu, memberitahu, descry, tanda, membezakan, berasingan, earmark, menetapkan, hakim, mencirikan, mengelaskan, menyelesaikan, assort, sensitif, akut, berminat, kritikal, bagus, berpilih-pilih, ditapis, bijak, cerdas, discriminative, menarik, finical, showy, flashy, dapper, foppish, ritzy, elegan, mewah, bergaya, spruce, bijak, kemas,

Membezakan Antonim