Memanjakan Sinonim


Memanjakan Sinonim Kata Kerja Borang

  • orang manja, merosakkan, memanjakan diri, memenuhi keperluan, gratify, humor, mollycoddle.
Memanjakan Pautan Sinonim: orang manja, merosakkan, memenuhi keperluan, gratify, mollycoddle,