Lebih Tua Sinonim


Lebih Tua Sinonim Kata Majmuk Borang

  • kanan, veteran, gelaran, bapa, kaunselor, old-timer.

Lebih Tua Sinonim Kata Sifat Borang

  • kanan, lebih tua awal terlebih dahulu, bekas.
Lebih Tua Pautan Sinonim: kanan, veteran, gelaran, bapa, kaunselor, kanan, bekas,

Lebih Tua Antonim