Klasifikasi Sinonim


Klasifikasi Sinonim Kata Majmuk Borang

  • kategori gred, semacam, kelas, label, pangkat, status, kedudukan, kumpulan, jenis, sepertinya, jenama, tanda kurung.
  • organisasi, pelabelan, pengkategorian denominasi, gubahan, pelbagai, pemisahan, bahagian, kumpulan, kodifikasi, sistem, fail, taksonomi, hierarki.
Klasifikasi Pautan Sinonim: label, pangkat, kedudukan, kumpulan, jenis, jenama, organisasi, pelbagai, pemisahan, bahagian, kumpulan, fail,