Kategori Sinonim


Kategori Sinonim Kata Majmuk Borang

  • kelas bahagian, kumpulan, jabatan, pangkat, denominasi, jenis, gred, tajuk, klasifikasi, perintah.
Kategori Pautan Sinonim: kumpulan, jabatan, pangkat, denominasi, jenis, gred, tajuk, klasifikasi, perintah,