Kaedah Sinonim


Kaedah Sinonim Kata Majmuk Borang

  • kepakaran celik, kebolehan, keupayaan, kemahiran, bakat, bent, mainan, seni, daya saing, kecekapan.
  • ketetapan perintah, susunan organisasi, struktur, reka bentuk, pelan, sistem, causality.
  • prosedur, teknik, cara, mod, modus operandi, fesyen, sistem, proses, gaya.
Kaedah Pautan Sinonim: kebolehan, kemahiran, bakat, mainan, seni, kecekapan, struktur, reka bentuk, pelan, prosedur, teknik, cara, mod, modus operandi, fesyen, proses,

Kaedah Antonim