Intipati Sinonim


Intipati Sinonim Kata Majmuk Borang

  • bahan, titik tengah-tengah, teras, intipati, rasa, inti, tempoh, beban, semangat, drift, import, makna.
  • elixir ekstrak, penyulingan, menumpukan perhatian.
  • sifat sejenis pati, quiddity, intipati, bahan inti, pith, teras, jantung, ciri-ciri, sum-sum, nadi, jiwa, inti.
Intipati Pautan Sinonim: bahan, teras, intipati, rasa, inti, tempoh, beban, semangat, makna, penyulingan, menumpukan perhatian, quiddity, intipati, teras, ciri-ciri, sum-sum, nadi, jiwa, inti,