Gred Sinonim


Gred Sinonim Kata Kerja Borang

  • meratakan, menggulung, tahap, licin.
  • pangkat, pelbagai jenis, seriate, mengelaskan, menilai, kelas, mengukur.

Gred Sinonim Kata Majmuk Borang

  • cerun, incline, jalan ke, bank, slant, declivity, kecerunan, meningkat.
  • langkah, ijazah, kenaikan, tanda aras, pangkat, peringkat, gradation.
Gred Pautan Sinonim: menggulung, tahap, licin, pangkat, mengelaskan, menilai, mengukur, cerun, incline, bank, slant, declivity, kecerunan, meningkat, langkah, ijazah, kenaikan, pangkat, peringkat, gradation,