Cepat Marah Sinonim


Cepat Marah Sinonim Kata Majmuk Borang

  • asperity.

Cepat Marah Sinonim Kata Sifat Borang

  • min, tidak sabar, pemarah, short-tempered, irascible lapuk-terbaja, touchy, fretful, mudah teruja, mudah tersinggung, cantankerous, perbalahan, quarrelsome, fractious, tetap, grumpy, waspish.
  • salib, testy sulky, choleric, splenetic, irascible touchy, pemarah, scrooge, cantankerous, snappish, crabby, petulant, peevish, masam, captious.
Cepat Marah Pautan Sinonim: asperity, tidak sabar, pemarah, short-tempered, touchy, fretful, mudah teruja, mudah tersinggung, cantankerous, perbalahan, quarrelsome, fractious, tetap, grumpy, waspish, choleric, splenetic, pemarah, scrooge, cantankerous, snappish, crabby, petulant, peevish, masam, captious,

Cepat Marah Antonim