Belas Kasihan Sinonim


Belas Kasihan Sinonim Kata Majmuk Borang

  • rahmat commiseration, empati, mutlak, amal, simpati, sayang, ruth, jantung manusia, kelembutan, kebaikan, rahmat.
Belas Kasihan Pautan Sinonim: empati, mutlak, ruth, kebaikan, rahmat,

Belas Kasihan Antonim