Aspek Sinonim


Aspek Sinonim Kata Majmuk Borang

  • aspek sampingan, komponen, fasa, sudut, kapal terbang, slant, pemandangan, perspektif.
  • fasa sudut, orientasi, sudut pandangan, kedudukan, prospek, pendedahan, hala tuju, rangka tugas.
  • rupa rupa luar, bangunan, imej, bentuk, borang, muka, permukaan, topeng, keabsahan.
  • tafsiran aspek sampingan, faktor, elemen, perwatakan, tanggapan.
  • ungkapan dingin visage, mien, cara, galas, mukanya, demeanor.
Aspek Pautan Sinonim: fasa, sudut, kapal terbang, slant, perspektif, orientasi, sudut pandangan, kedudukan, prospek, pendedahan, hala tuju, bangunan, imej, bentuk, muka, permukaan, topeng, keabsahan, faktor, tanggapan, mien, cara, galas, mukanya, demeanor,